Handbook of Roses năm 2024 – David Austin

Handbook of Roses năm 2023, 2024 là ấn phẩm cataloge phát hành hàng năm của nhà vườn nổi tiếng Anh Quốc David Austin. Đến hẹn lại lên, hôm nay Yêu hoa hồng xin chia sẻ với các bạn bản in PDF tuyệt đẹp của cuốn sách giới thiệu các loại hoa hồng đẹp này. Tuy […]

Handbook of Roses năm 2024 – David Austin Đọc thêm »