Thay chậu cho cây hoa hồng ra sao cho đúng cách?

Thay chậu cho cây hoa hồng là việc làm rất quan trọng mà các bạn yêu hoa cần biết. Việc trồng cây lâu năm, đất bị chai, chặt trơ lỳ không có chất dinh dưỡng sẽ làm rễ bị bó lại, cây còi cọc, ít hoa. Nên sau 2-3 năm trồng chậu thì các bạn …

Thay chậu cho cây hoa hồng ra sao cho đúng cách? Read More »